Month: February 2021

สื่อสารด้วย sms gateway ดีอย่างไร

หลายคนรู้จัก sms เป็นอย่างดี sms คือ การส่งข้อความจากผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านโทรพ์มือถือ แต่เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้ อาจไม่เคยรู้จัก sms gateway หรืออาจเคยได้ยินมาผ่านๆ หู แต่ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วคืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรูจักกับ sms gateway กันให้มากขึ้น และไปดูกันว่า sms gateway ดีอย่างไร