Day: October 21, 2020

บ้านพักผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุ ใครกันที่ควรมาใช้บริการ เพื่อหมดปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุนั้นคือชื่อก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหลาย ๆ คนนั้นกลัว เพราะด้วยภาพลักษณ์และภาพจำไม่ดี จนทำให้มีความเข้าใจผิดว่าการเลือกใช้บรริการ บ้านพักผู้สูงอายุ นั้นคือการทอดทิ้ง แต่แท้จริงแล้วมีเหตุผลอีกมามายในการเลือกเข้าใช้บริการ บ้านพักผู้สูงอายุ ดังนั้นในบทวามนี้เราจะขอพูดถึงเหล่ากลุ่มบุคลที่ควรเลือกใช้บริการถึง บ้านพักผู้สูงอายุ กันนะครับ   ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ แต่ต้องทำงานหาเงิน   ครอบครัวกลุ่มแรกนั้นคือ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลเนื่องจากว่า จะต้องออกไปทำงานหาเงินดังนั้นจึงปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากดังนั้นครอบครัวไหนที่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนั้นต้องระมัดระวังไว้นะครับ เพราะผู้สูงอายุนั้นถ้าหากอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายเอาได้   ผู้สูงอายุที่อาศัยด้วยตัวคนเดียว   มีหลากหลายเหตุผลที่ผู้สูงอายุนั้นจะอยู่ตัวคนเดียว แต่การอยู่ตัวคนเดียวนั้นย่อมเกิดอันตรายได้ดังนั้นผู้สูงอายุคนไหนที่อยู่คนเดียวต้องระมัดระวัง ทางที่ดีอาจจะเลือกใช้บริการ บ้านพักผู้สูงอายุ จะดีกว่านะครับ  ผู้สูงอายุที่ไม่อยากเป็นภาระ กับครอบครัว   มีผู้สูงอายุหลากหลายคนที่คิดแบบนี้นะครับว่าจะ “เป็นภาระครอบครัวหรือไม่?” ซึ่งส่วนมากผู้สูงอายุที่คิดเช่นนี้มักจะอยากไปเลือกมาที่บ้านพักคนชราเองซะมากกว่าเพราะเนื่องจากกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระของบ้าน และ