Day: October 16, 2020

เครื่องวัดความชื้น

ทำความรู้จักกับความชื้น และวิธีการวัดระดับความชื้น

บทความนี้ เรามาอิงความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นกันสักหน่อย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมา โดยบทความนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความชื้นในบรรยากาศ ว่าความชื้นในบรรยากาศนั้นคืออะไร มีกี่ประเภท มีกี่รูปแบบ พร้อมทั้งมาดูกันด้วยว่าวิธีการวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีวิธีการใดบ้าง ยากง่ายมากน้อยเพียงใด เอาเป็นว่าอย่ามัวเสียเวลาเกริ่นนานไปกว่านี้เลย เรามาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลยดีกว่า ทำความรู้จักกับความชื้นในบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศ หมายถึง ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่มาก แสดงว่าอากาศมีความชื้นมาก และถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่น้อยแสดงว่าอากาศมีความชื้นน้อย    แต่ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่มากที่สุดจนไม่สามารถรับไอน้ำต่อไปได้อีก เรียกว่า