ทำความรู้จักกับความชื้น และวิธีการวัดระดับความชื้น

เครื่องวัดความชื้น

บทความนี้ เรามาอิงความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นกันสักหน่อย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมา โดยบทความนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความชื้นในบรรยากาศ ว่าความชื้นในบรรยากาศนั้นคืออะไร มีกี่ประเภท มีกี่รูปแบบ พร้อมทั้งมาดูกันด้วยว่าวิธีการวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีวิธีการใดบ้าง ยากง่ายมากน้อยเพียงใด เอาเป็นว่าอย่ามัวเสียเวลาเกริ่นนานไปกว่านี้เลย เรามาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

ทำความรู้จักกับความชื้นในบรรยากาศ

ความชื้นในบรรยากาศ หมายถึง ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่มาก แสดงว่าอากาศมีความชื้นมาก และถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่น้อยแสดงว่าอากาศมีความชื้นน้อย    แต่ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่มากที่สุดจนไม่สามารถรับไอน้ำต่อไปได้อีก เรียกว่า อากาศอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำ ซึ่งค่าความชื้นในบรรยากาศนั้น จะนิยมวัดกันใน 2 รูปแบบ ดังนี้

  • การวัดค่าความชื้นในบรรยากาศรูปแบบแรก คือ การวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) คือ การวัดอัตราส่วน (เป็นร้อยละ) ของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศในขณะนั้นต่อปริมาณไอน้ำที่อาจจะมีอยู่ได้ เมื่ออากาศนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน หรืออัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว มีหน่วยวัดเป็น % โดยอากาศอิ่มตัวจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 100 % หมายถึงความชื้นที่มีไอน้ำอยู่เต็มอากาศ สังเกตจากช่วงฝนตกใหม่ๆ อาจจะมีความชื้นที่สูงเกือบ 100%
  • การวัดค่าความชื้นในบรรยากาศรูปแบบที่สอง คือ การวัดค่าความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) คือการวัดปริมาณของไอน้ำในอากาศเป็นกรัมต่อ อากาศชื้นหนัก 1 กิโลกรัม หรือ อัตราส่วนระหว่างมวลน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ปริมาตรอากาศ
เครื่องวัดความชื้น

วิธีการวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

วิธีการวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ไฮโกรมิเตอร์” (Hygrometer) ซึ่งมีอยู่หลายหลากชนิด มีทั้งทำด้วยกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ และเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไฮโกรมิเตอร์สามารถทำได้เองและมีความน่าเชื่อถือเรียกว่า “สลิงไซโครมิเตอร์” (Sling psychrometer) ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์จำนวน 2 อันวางคู่กัน โดยมีเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งมีผ้าชุบน้ำหุ้มกระเปาะไว้ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” (Wet bulb) ส่วนกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์อีกอันหนึ่งไม่ได้หุ้มอะไรไว้ เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” (Dry bulb) เมื่อหมุนสลิงไซโครมิเตอร์จับเวลา 3 นาที เพื่อควบคุมอัตราการระเหย แล้วอ่านค่าแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะทั้งสองบนตารางเปรียบเทียบ ก็จะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ (%)

ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีเครื่องวัดความชื้นที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่ง เครื่องวัดความชื้น นี้จะช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของคนทำงานไปได้มาก อีกทั้งเครื่องวัดความชื้นนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้อีกด้วย

Bonnie Gardner
info@levenantiques.com